KBB Sağlık Estetik - Güzelliğiniz Işık Saçsın!
  4048 Görüntüleme   Beğendim (3) 5 / 5
Bu video "25.08.2015" tarihinde eklenmiştir.

Uyku testi (Polisomnografi ) bir uyku çalışmadır. Uyku anında yaşanan normal ve anormal durumların tespit edilmesi ve klinik değerlendirilmesi yapılan hastanın tanısında faydalanılacak   paremetrelerin kaydıdır.  Polisomnografi genellikle ağız ve burundan hastanın hava akışının izlenmesi, kan basıncı, EKG aktivitesi, kan oksijen seviyesi, beyin dalga hareketleri, göz hareketleri, solunum, kas ve bacaklarda hareket değişikliklerinin kaydını içerir. KBB alanında tıkayıcı uyku hastalığı (OSAS)düşünülen hastalara hekim tavsiyesi ile yapılır. En sık uyku apnesi durumu var olduğu önceden düşünülen kişilerde hastalığın derecesini tespit etmekte kullanılan önemli bir tanı aracıdır. Hasta bir gecelik uyku esnasındaki bulgu ve aktivitelerin kayıtlarının objektif olarak alınması işlemidir.