KBB Sağlık Estetik - Güzelliğiniz Işık Saçsın!
  7803 Görüntüleme   Beğendim (20) 4.5 / 5
Bu video "11.06.2015" tarihinde eklenmiştir.

Kulak çınlaması (tinnitus) Yaygın olarak kulakta veya baş bölgesinde kişinin kendisinin duyduğu sestir. Kişi bu durumu genellikle uğuldama veya çınlama olarak tarif eder. Bir veya her iki kulakta da olabilmektedir. pek çok hastalık kulak çınlamasına sebep olmaktadır. Kulak çınlaması olan kişiler, sıklıkla hekimler tarafından  ‘’ tedavisi yok, bununla yaşamaya alışacaksın’’  gibi klişeleşmiş  ifadelerle karşı karşılaşmaktaydılar.  Son gelişen bu tedavilerle ve yenilikler bu ifadeleri anlamsız kılmıştır. Kulak çınlaması tedavi edilebilir hastalıklar içine girmiştir.  Tıpta son yıllardaki gelişmeler, bu hastalığın çözümünde büyük umut olmuştur. En son bilimsel çalışmalar ile  yeni tedavi planları ve yöntemleri bildirilermiştir. Kulak çınlamasında , Tüm dünyada  referans alınan bu tedavi yöntemi , r-TMS ( Repetetif Transkranial Manyetik uyarı ) tedavisi cihaz bazlı tek kabul edilir tedavi yöntemi olduğu belirtilmiştir. Ülkemizde tinnitusun öncüsü olan çalışma grubu olarak yeni tedavileri yakından takip ederek ülkemizde uyguluyoruz. Çalışma grubumuz  şekillerini multi disipliner bir yaklaşım kullanarak tedavilerde yenilikçi çözümler sunmaktadır. Şimdi kulak çınlaması klasik tedavi yöntemlerine göre çok daha başarılı bir şekil ve oranda tedavi edebiliyoruz.Maskeleme tedavisi 2000 li ylların başında kullanılmaya başlamış fakat iyileştirici özelliğinin olmayışı nedeniyle popülaritesini kaybetmiştir. Soft lazer gibi tedaviler yeterli başarı sağlayamamaktadır. Bu nedenle pek çok tedavi uluslar arası tedavi protokollerinin dışına çıkmıştır. Yegane tinnius tedavisinin cihaz bazlı tedavisi yenilikçi  r-TMS tedavisidir.